مدیریت شبکه

شبكه گسترده بدون سيستم مديريت شبكه، شبكه‌اي خواهد بود غيركار آمد همراه باقابليت اطمينان پايين كه موجب نارضايتي كاربران خواهد شد و پس از مدتي اين شبكه قطعاً متوقف مي‌‌گردد. بنابراين مبحث مديريت شبكه‌هاي كامپيوتري يكي از مهم‌ترين و كليدي‌ترين موضوعات در هر شبكه گسترده مي‌‌باشد.
اصولاً يكي از مواردي كه در بحث مديريت شبكه مورد توجه قرار مي‌‌گيرد و بر روي آن تأكيد مي‌‌گردد، دلايل نياز به يك سيستم مديريت شبكه براي يك شبكه enterprise مي‌‌باشد:

  • كاهش هزينه
  • سرويس دهي بهتر به كاربران شبكه
  • فقدان تجربه ( lack of experience )
  • fault handling
  • افزايش قابليت اطمينان شبكه
خدمات پشتیبانی و نگهداری

روند رو به رشد فناوري اطلاعات در سال‌هاي اخير باعث‌شده تا سازمان‌ها منابع مالي بسياري را صرف خريد محصولات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در اين حوزه نمايند تا بتوانند از اين راه خدمات بهتري را به مشتريان خود ارائه نموده و سطح بهره‌وري و اثربخشي فعاليت‌هاي خود را ارتقاء دهند. امروزه فناوري اطلاعات در اكثر حوزه‌هاي عملياتي و ستادي سازمان‌ها نفوذ كرده و از فعاليت اين بخش‌ها پشتيباني مي‌نمايد.

با گسترش سرمايه‌گذاري‌ها و خريد تجهيزات جديد از سوي سازمان‌ها بتدريج نياز به مديريت و پشتیبانی و نگهداری تجهیزات در اين حوزه بيشتر احساس مي‌شود. حساس نياز شديدي كه به تدريج در ميان مديران فناوري اطلاعات شكل گرفت، باعث شد تا خدمات پشتیبانی و نگهداری به یکی از مهمترین دغدغه های مدیران سازمانهاتبدیل شود.

استفادة بهینه و برخط از تجهيزات خريداري‌شده لازمه كنترل خدمات نگهداري و پشتيباني می باشدو مي‌تواند ضمن كاهش برخي هزينه‌ها، روند تسریع در امور جاری سازمانها را فراهم کند.