درس : تهران، خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان چهارم، بن بست رفیع، پلاک ۵، واحد ۵

تلفن: ۲-۸۸۱۰۴۴۶۱

فکس: ۸۸۴۸۱۷۶۷

ایمیل: info@rpit.ir