فعالیت های ما 

تجهیزاتVOIP

خدمات شبکه

سوئیچ و روتر

تجهیزات پردازشی و ذخیره سازی

مرکز داده

انتخاب شرکت رایانه ریز پردازان سپهر به عنوان واحد خدماتی برتر

در دهمین جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان، شرکت مهندسی رایانه ریز پردازان سپهر تندیس شرکت خدماتی مهندسی برتر را از دست وزیر محترم صنعت معدن و تجارت، جناب آقای مهندس نعمت زاده دریافت نمود.

افتخار همکاری با

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی رایانه ریزپردازان سپهر می باشد.